Kassasystem

Butiksdata för företag med krav

Målgrupp

Fackhandelsbutiker, gym och spa-anläggningar, frisörer, hud- och fot –terapeuter. Inriktning framförallt mot företagskedjor (helägda, frivilliga, franchise).

Bokningssystem

Tidboknings- och Resursbokningssystem
Våra lösningar baseras på standardiserade plattformar både vad gäller hårdvara som mjukvara.

Övervakning

Vi övervakar och varnar om till exempel en hårddisk blir full eller håller på att gå sönder med hjälp av avancerad programvara specifikt anpassad för just er verksamhet.

Kundanpassning

Därutöver hjälper vi till att utveckla de specifika lösningar som bidrar till att våra kunder kan bedriva en effektiv och lönsam verksamhet. Denna utveckling sker i nära samverkan med våra kunder.

Support

Vi tillhandahåller ett kostnadseffektivt kundstöd genom en kombination av egna resurser och anlitande av tredjepartsservice.

Demonstration

Vid Ert förestående val av leverantör, kontakta oss för en demonstration.
kassa system butiker fackhandel

Kassasystem

Vi arbetar med försäljning av tjänster och administrativa program för små och medelstora företag.
Tanken är att göra arbetet enklare samt mer ekonomiskt för dig som kund med investering av utrustning.

Ring oss för en demonstration