Proaktiv IT-Drift

Öka effektiviteten med nutidssäkrade IT Miljöer

Proaktiv IT-Drift Göteborg

Proaktiv IT-Drift från Digerati

Digerati tillhandahåller proaktiv övervakning och hantering av er IT-miljö. Vår strävan är att förenkla och förbättra daglig drift samt minimera fel.
Bland tjänster ingår nutidssäkring med uppdatering av hårdvara och programvaror för bästa säkerhet och prestanda.
Vi erbjuder nya tidens antivirus som i realtid agerar mot dagens ökande hot av malware, som trojaner, virus och ransomware.

Företagets e-post är i dagens läge en kritisk del av verksamheten. Våra lösningar ser till att minimera risken till driftstopp med redundant buffring och effektiv spamfiltrering.

Med proaktiva tjänster övervakar vi hela er IT-miljö och agerar på larm när tecken på problem uppstår. Vi arbetar för att automatisera processer och underhåll, därmed frigör tid till att förbättra varje kunds IT-miljö istället för att arbeta reaktivt.

Vad kan Digerati hjälpa er med?

IT-tjänster

Vi utför löpande nutidssäkring med förstudier, analyser, upphandlingar, installation, driftsättning, övervakning, underhåll.

Vi kan vara ert bollplank och avlasta den interna IT-avdelningen eller låt oss agera IT-chef.  Vi utför trendanalys för bättre överblick av er miljö. Rådgivning och avstämning med förslag på åtgärder och automatisering av processer.

IT-support

Fjärrsupport, felsökningar, reparation, optimering, utbyte, uppgradering befintlig maskinpark. Malware rensning, publicerade applikationer, Trådlösa nät.

Virtualisering

Vi ser över er befintliga IT-miljö och erbjuder möjligheter till virtualisering av era servrar ihop med tunna klienter. Detta förbättrar driftsäkerheten och minskar nedtid vid driftstopp.

Säkerhet

Backup lokalt och externt, antivirus, övervakning, e-postfiltrering, brandväggar, inpasseringssystem, certifikat, sårbarhetsanalys

Kontakta oss för en kostnadsfri analys/förstudie av er IT-miljö