Har du en dator med dålig WiFi prestanda / problem med USB 3.0 enheter?

USB 3.0 (Super Speed) är den senaste USB standarden som har kraftiga prestandaförbättringar jämfört med USB2.0. Portarna har en blå kontakt och ofta märkta med SS. usb 3.0 portdatorer. Överföringshastigheten för USB 3.0 ligger teoretiskt på upp till 5Gbit/s medans för USB2.0 är den max 480Mbit/s och går man tillbaka till USB1.0 så var den på upp till 12Mbit/s.

Med USB 3.0 utnyttjas även mer strömstyrka (900mA i effekt, jämfört med 500mA för USB2.0) men då krävs speciella USB3.0 kablar då detta inte stödjs med vanliga USB 2.0 kablar.

Det är tyvärr inte bara fördelar med USB 3.0 utan man kan bör vara medveten om att man kan få problem med WiFi efter inkoppling av vissa USB 3.0 enheter. Detta på grund av radiofrekvensstörningar som man hittat genereras av USB 3.0 kablarna när vissa USB 3.0 enheter är inkopplade, speciellt hårddiskar. Även bluetooth enheter som även utnyttjar 2.4 Ghz bandet påverkas, d.v.s bluetooth anslutna tangentbord och möss. Läs mer på denna rapport från Intel (2012).

 

Vad kan man göra för att förhindra detta problem?

Flytta USB3.0 enheter så lång från datorn som möjligt
Undvik att ha trådlösa routrar/accesspunkter i närheten av USB3.0 kopplade enheter
Om möjligt använd 5Ghz istället för 2.4Ghz
Använd skärmade USB 3.0 kablar
Vissa nya bluetooth adaptrar och Trådlösa accesspunkter/routrar har bättre störningsskydd

Kommentera