KRACK knäcker WPA2-krypteringen för trådlöst nätverk, WiFi.

Kreack WPA2 Wifi
Strax efter sårbarheterna med Bluetooth (BlueBorne) kommer nu KRACK WPA2 som riktar sig mot trådlösa nätverk, WiFi.

Det hjälper inte att byta lösenord för det trådlösa nätverket utan det som behövs är en uppdatering från hårdvaruleverantören av accesspunkter eller kombinerad router med WiFi.

Både WPA (WPA1) samt WPA2 är protokoll som säkrar moderna trådlösa WiFi-nätverk. Det spelar ingen roll vilken kryptering som används: WPA-TKIP, AES-CCMP och GCMP är alla utsatta.

 

Vi på Digerati kan hjälpa dig att ta fram bra trådlösa nätverksprodukter.

För mer info rekommenderas besök på https://www.krackattacks.com

Lista på tillverkare samt eventuellt länkar till uppdateringar nås på

https://www.kb.cert.org/vuls/id/228519/

Kommentera